Historie

Informace o historii nám poskytla paní Římalová z Benátek a my jí tímto děkujeme.

V roce 1872 František Kopp, nájemce skelné huti v Ostrovci, v Benátkách koupil dva selské statky č.d. 10 a 11. Sloučením a výstavbou nového domu vznikl velkostatek č.d.16. Později v něm založil škrobárnu a lihovar.

V roce 1927 koupil velkostatek pan Antonín Labohý ze Zbuzan. Měli čtyři děti. V roce 1934 předal velkostatek svému nejstařímu synu Antonínu. Sám se odstěhoval do Ratají u Bechyně, kde si pronajal statek. Antonín Labohý ml. se v témže roce oženil. Se svojí ženou Marií měli tři děti - Libuši (1935), Marii (1938) a Antonína (1939). V roce 1944 zničil požár škrobárnu i lihovar a o rok později vyhořely chlévy. Objekty byly znovu zastřešeny.

V padesátých letech byl statek zkonfiskován. Antonín Labohý byl zavřený, manželka Marie zemřela a děti byly předány jejímu bratrovi. Půda byla rozdělena k obdělávání jako nucený nájem všem hospodářům v obci.

Od roku 1957 zde hospodařilo JZD až do roku 2003, kdy byla provedena jeho likvidace. Statek byl vrácen dcerám Antonína Labohého a ty ho prodaly. V roce 2011 jsme rozpadlé budovy s okolními pozemky koupili my a rozhodli se, že do Benátek vrátíme zemědělství, které k velkostatku vždy patřilo.

Když jsme se do Benátek u Houserovky v roce 2011 dojeli poprvé podívat, ihned nás toto místo okouzlilo. Budovy byly ale ve velmi špatném stavu. Trošku jsme zapochybovali, jestli opravdu vše zrekonstruovat. Ale to bychom nebyli my, abychom něco vzdali, a tak začaly rozsáhlé opravy původních objektů - nejdříve svépomocí a později i za pomoci dotačních titulů.

Toto je pohled na dnešní penzion. Nejdříve došlo k rekonstrukci stáje, poté hlavní budovy tzv. "zámečku", kde se teď nachází penzion a také naše zázemí. Hned na to začala oprava stodoly, aby bylo kde uskladňovat krmivo a stelivo. S rekontrukcí jsme zároveň udělali i pastevní areály, abychom mohli nakoupit a chovat masný dobytek. Začali jsme u plemene Aberdeen Angus.